השלב השלישי, העכשווי של הפרוייקט

22. 7. 2002

 

 

1. יחסי ציבור (תוכניות טלוויזיה ותשדירי פרסומת):

בימים אלו כל המעורבים במזרח התיכון משני הצדדים מהססים בגלל ההפרדה בין הצדדים המסוכסכים. למעורבים בקונפליקט נראה מימוש הפרויקט המשותף מעבר לנתפס. כפי שנאמר, חסר לצדדים החזון.

            אולם עכשיו נמצא החזון. גם אם עד כה רק מעטים יכלו לראות זאת, החזון משנה הכל:

            כבר בפני עצמו יכולה הצגה רצינית של החזון באמצעי התקשורת ההמוניים של הארצות הנפגעות יכול ליצור שינוי פתאומי.  בעקבותיו תעלה באופן בלתי צפוי המוכנות של הצדדים היריבים לדבר זה עם זה.

הפרוייקט יוצג באופן רציני דרך תשדירי פרסומת מקצועיים בעד הרעיון בטלוויזיה של ישראל, פלסטינה וארצותיהן השכנות. באמצעות התשדירים ניתן להשיג מהפך יסודי  בתפיסת אופי הסכסוך ולכן תיווצר פתיחות לקראת פתרון מוסכם, אשר היה עד כה מחוץ לגדר האפשרויות הנתפשות.

            הפרויקט מתבסס על ההכרה, כי הפתרון לבעיה לא יושג דרך הבאת העניין לציבור, אלא בכך שיושג פלא, כלומר שיתוף פעולה. הפרויקט בונה את התשתית ואת המסד הרוחני לפלא בכל המובנים של המילה.

 

            הקרנתם של תשדירי הפרסומת מסוג זה תיצור לבדה השפעה זו, גם אם בסופו של דבר לא יתממש הפרויקט במלואו או שלא יתממש כלל.

 

המטרה הראשונה של המהלך בשלב זה של הפרויקט אינה מימושו של הפרויקט עצמו, אלא את יצירתם של התנאים הבסיסיים של אמון הדדי  בעזרת חזון זה.

 

2. שיחות בין שלושת דתות אברהם:

 

            הטקסט על "המהות הרוחנית של פרויקט השלום" צריך להפוך לבסיס של השיחות העתידיות בין שלושת דתות אברהם כהמשך ל"הצהרת אלכסנדריה" הראשונה.