תגובות על פרויקט בית המקדש

 

 

Daniel Libeskind (Architekt, jüdisches Museum Berlin), 29. Mai 2002:

"I deeply appreciate your letter to me and share with you your desire for Peace in the middle east - as a matter of fact I am to receive the HiroshimaCity Peace Prize 2002. I only hope that your idea gets momentum."

“Ich schätze Ihren Brief an mich sehr und teile mit Ihnen Ihren Wunsch nach Frieden im Nahen Osten – tatsächlich wurde mir der HiroshimaCity Friedenspreis 2002 verliehen. Ich hoffe nur, dass Ihre Idee den nötigen Schwung bekommt.“

 

דניאל ליבסקינד (ארכיטקט, המוזאון היהודי ברלין), בתאריך עשרים ותשעה במאי 2002:

"אני מוקיר מקרב לב את מכתבך אלי וחולק עמך את שאיפתי לשלום במזרח התיכון. למעשה אני עומד לקבל את פרס השלום של העיר הירושימה לשנת 2002. אני מקווה כי הרעיון שלך יצבור תאוצה."

 

Frank O. Gehry (Architekt, Museum Bilbao), 4. und 8. Juni 2002:

Your concept is certainly very interesting. I think your proposal for a New Temple is very timely. If I can find a way to help, I would be willing.

„Ihr Konzept ist sicherlich sehr interessant. Ich denke Ihr Vorschlag für einen Neuen Tempel ist genau an der Zeit. Wenn ich einen Weg finden kann, zu helfen, wäre ich dazu bereit.“

 

פרנק א. גריי (ארכיטקט, מוזאון בילבאו), בתאריך הרביעי והשמיני ליוני 2002:

התפישה שלך היא ללא ספק מעניינת ביותר. אני סבור כי הצעתך למקדש חדש היא בעיתה. במידה ותמצא דרך בה אוכל לסייע, אני מוכן לכך.

 

Arnold Mindell (internationaler Streitschlichter), 9. Juni 2002:

“Thanks for your good work… We shall mention your work to others interested in the Middle East.”

“Danke für Ihre gute Arbeit… Wir werden Ihre Arbeit anderen gegenüber erwähnen, die am Nahen Osten interessiert sind.”

 

ארנולד מינדל (מפשר סכסוכים בינלאומיים), בתאריך התשיעי ביוני 2002:

תודה על עבודתך הטובה.

נזכיר את עבודתך למתעניינים אחרים במזרח התיכון.

 

The Bill & Melinda Gates Foundation, 11. Juni 2002:

“We appreciate the value of your request.”

“Wir schätzen den Wert Ihres Anliegens.“

 

 

קרן ביל ומלינדה גייטס, בתאריך האחד עשר ביוני 2002:

אנו מעריכים את ערכה של בקשתך.

 

Carl Friedrich von Weizsäcker (Physiker und Philosoph), 12. Juni 2002:

„Leider kann ich mich altersbedingt nicht mehr für Ihren Plan einsetzen.“

 

קרל פרידריך פון וויציקר (פיסיקאי ופילוסוף), בתאריך השנים עשר ביוני 2002:

לצערי עקב מגבלות הגיל אינני יכול להתייצב עוד למען תוכניתך.

 

 

 

Paul Allen (Mitbegründer von Microsoft), 17. Juni 2002

“We appreciate your fine intent and your creativity”

“Wir schätzen Ihre feinsinnige Absicht und Ihre Kreativität”

 

פול אלן (ממיסדי מייקרוסופט), בתאריך השבעה עשר ביוני 2002:

אנו מעריכים את כוונותיך הטובות והיצירתיות שלך.

 

Odilo Lechner OSB (Abt von St. Bonifaz, München), 20. Juni 2002:

„…das Projekt „neuer Tempel“ ist eine kühne Vision. Vielleicht ist sie zu kühn, da die maßgeblichen Kräfte in Jerusalem in absehbarer Zeit wohl kaum dazu zu gewinnen sind. Aber vielleicht kann schon die Idee eines gemeinsamen Projekts Menschen einander näher bringen.

Mit vielen Segenswünschen für Ihr Vorhaben“

 

אודילו לכנר OSB  (אב מנזר בנדיקטיני, מינכן), בתאריך העשרים ביוני 2002:

הפרויקט של "המקדש החדש" הוא חזון נועז. אולי הוא אף נועז מידי, היות והכוחות המכריעים בירושלים הינם בקושי מסוגלים לכך בזמן הנראה לעין. אולם אולי יוכל הרעיון של הפרויקט המשותף   לקרב את האנשים אחד לרעהו.

שפע איחולי ברכה על כוונותיך

 

 

 

Foster and Partners (Architekten, Reichstag Berlin), 2. Juli 2002

“We wish you every success with your timely vision.”

„Wir wünschen Ihnen jeden Erfolg mit Ihrer zeitgerechten Vision“

 

פוסטר ושות' (ארכיטקטים, הפרלמנט החדש, ברלין), בתאריך השני ביולי 2002:

אנו מאחלים לך הצלחה עם חזונך העכשווי.

 

Gershon Baskin (Israel/Palestine Center for Research and Information [IPCRI]), 4. Juli 2002

I am sorry but I cannot support this concept at all. Gershon Baskin

May I ask you why? Gottfried Hutter

Simply put I think that making any changes on the temple mount is too explosive – just leave it alone. GB

What would you say if Muslims would support the project? GH

Go for it GB

Es tut mir leid, aber ich kann dieses Konzept überhaupt nicht unterstützen. Gershon Baskin

Darf ich Sie fragen warum? Gottfried Hutter

Einfach gesagt, denke ich, dass irgendwelche Veränderungen am Tempelberg zu explosiv sind – lassen Sie das in Ruhe. GB

Was würden Sie sagen, wenn Muslime das Projekt unterstützen würden? GH

Machen Sie’s GB

 

 גרשון בסקין (ישראל/ פלסטינה מרכז מחקר ואינפורמציה [IPCRI] ), הרביעי ביולי 2002:

צר לי אך אני לא יכול לתמוך כלל בתפישה זו. גרשון בסקינד

מותר לשאול מדוע? גוטפריד הוטר

לומר בפשטות, אני חושב שכל שינוי בהר הבית הוא נפיץ מידי – אתה צריך להניח לרעיון זה. ג.ב

מה תאמר במידה ומוסלמים יתמכו ברעיון? ג.ה

לך על זה.

 

 

Wolfgang Thierse (Präsident des deutschen Bundestages), 23. Juli 2002

„Herr Thierse möchte unterstreichen, dass er Ihre Überlegungen zur Errichtung eines Tempels aller Religionen in Jerusalem ausdrücklich begrüßt. Gerade vor dem Hintergrund der andauernden Konflikte wäre dies, wie Sie richtig konstatieren, ein wichtiger Ort der Einheit aller Konfessionen.“

 

וולפגנג טירזה (נשיא הבונדסטאג הגרמני), העשרים ושלושה ביולי 2002:

מר טירזה מעוניין להדגיש , כי הוא מברך על מחשבותיך על הקמת מקדש בירושלים לשלושת הדתות., כפי שאתה קובע בצדק, יהווה המקדש מקום חשוב של אחדות לשלושת הדתות דווקא על רקע הקונפליקט המתמשך.

 

 

Tadao Ando (Japan, Pritzker Architecture Prize 1995), 30. Juli 2002

“Your concept is very interesting. Physically we are far from the Middle East especially from the battlefield of the long, complicated conflicts between Israel and Palestine but their sufferings and distress are always close with us. We have to think a great deal of our earth and cherish our small planet. Thank you for your effort.“

„Ihr Konzept ist sehr interessant. Physisch sind wir sehr weit weg vom Nahen Osten, besonders von dem Schlachtfeld des langen und komplizierten Konflikts zwischen Israel und Palästina, aber ihre Leiden und ihre Verzweiflung sind immer nahe bei uns. Wir müssen uns sehr mit unserer Erde beschäftigen und unseren kleinen Planeten wertschätzen. Danke für Ihre Bemühung.“

 

 טדאו אנדו (חתן פרס פריצקר לארכיטקטורה 1995), שלושים ביולי 2002:

התפישה שלך מעניינת במיוחד. באופן פיזי אנו רחוקים מהמזרח התיכון ובמיוחד משדות הקרב של הקונפליקט הארוך והמסובך בין ישראל ופלסטינה. עם זאת סבל וכאב תמיד קרובים לליבנו. עלינו להקדיש מחשבה לנעשה בעולמינו ולהוקיר את הפלנטה הקטנה שלנו. תודה על מאמציך.

 

 

Gert Olav Göhs, CDU-Bundesgeschäftsstelle, 31. Juli 2002

„Selbst wenn Ihre Vision nicht 1:1 umgesetzt würde, wird es weitere Gedanken und Vorschläge anregen, die den Dialog der Religionen, Kulturen und Völker im Nahen Osten fördert und so zu einem stabilen Frieden im Nahen Osten - im Heiligen Land - beitragen kann.“

 

גרט  אולב גוהס (כלכלן CDU), שלושים ואחד ביולי 2002:

אם חזונך לא יתגשם באופן מדויק (1:1), יהיו מחשבות נוספות והצעות אשר יעודדו את הדיאלוג בין הדתות, התרבויות והעמים במזרח התיכון. הם יוכלו לתרום ליצירתו של שלום יציב במזרח התיכון, בארץ הקודש.

 

 

Alex Chance, Sprecher des Erzbischofs von Canterbury, 5. September 2002 und 7. Januar 2003

“Your vision for the Tempel Projekt sounds most interesting”

“Ihre Vision für das Tempel-Projekt klingt höchst interessant.”

“We will certainly keep it in mind if and when discussions reach an appropriate stage”

“Wir werden es im Kopf behalten, wenn die Gespräche ein geeignetes Stadium erreicht haben.“

 

דובר הארכבישוף של קנטרברי, אלכס צ'אנס, שלישי בספטמבר 2002

"חזון בית המקדש שלך נשמע מעניין ביותר"

"ללא ספק נשמור רעיון זה בזכרוננו כאשר הדיונים יגיעו לשלב המתאים".

 

 

Prof. Dr. Douglas Rushkoff, Professor of Communications at New York University, author of "Nothing Sacred: The Truth About Judaism." 21. November 2002

“Looks fascinating

„Sieht faszinierend aus“

 

פרופסור דאגלס רושקוף, פרופסור לתקשורת באוניברסיטת ניו-יורק, כותב הספר "לא לפחד: האמת על יהדות". עשרים ואחד בנובמבר 2002

"נראה מרתק"

 

Asher Ochana, Israelischer Religionsminister, 8. Dezember 2002

very interesting

„sehr interessant“

שר הדתות הישראלי, אוחנה, שמיני בדצמבר 2002

"מאוד מעניין"

 

 

Amram Mitzna, damaliger Bürgermeister von Haifa und Chef der Arbeiterpartei Israels, 10. Dezember 2002

Fühlt sich durch den Vorschlag bestätigt in seiner Politik der Völkerverständigung

 

ראש עריית חיפה, עמרם מצנע, ראש מפלגת העבודה, עשירי בדצמבר 2002

חש כי ההצעה מחזקת אותו בדרכו למען הבנה ודו קיום בין העמים

 

Erzbischof Michael L. Fitzgerald, Vatikan, Vorsitzender des Rats für den interreligiösen Dialog, 19. Dezember 2002

Der Vorschlag ist „geeignet zur Meinungsbildung“ unter den drei Religionen und unter den politischen Gruppierungen Israels

 

ארכבישוף פיצ'גרלד, ואתיקן: מועצה לדו שיח בין הדתות, תשעה עשר בדצמבר 2002

ההצעה היא "מתאימה להחלפת דעות" בין שלושת הדתות ובין הקבוצות הפוליטיות השונות בישראל.

 

 

Rabbi David Rosen, Präsident des ICCJ, der bedeutendsten internationalen Organisation für den Dialog zwischen Juden und Christen, 15. Dezember 2002

a wonderful, wonderful idea“

eine wunderbare, wunderbare Idee

 

הרב רוזן, ראש הICCJ, הארגון החשוב ביותר למען דיאלוג בין יהודים ונוצרים, חמשה עשר בדצמבר 2002

"רעיון מופלא ונהדר"

 

Arab Educational Institute, March 19, 2003

“Your vision for peace in the Middle East and worldwide seems to the AEI very good and encouraging step for a better future.”

“Ihre Vision für Frieden im Nahen Osten und weltweit scheint für das AEI ein sehr guter und ermutigender Schritt in eine bessere Zukunft.“

 

מכון ערבי לחינוך, תשעה עשר במרץ 2003

הרעיון שלך בדבר שלום במזרח התיכון ובעולם כולו נראה למכון החינוך הערבי מאוד טוב. הוא מעודד לצעוד לקראת עתיד טוב יותר.

 

Dr. Haider Abdel Shafi, Red Crescent, Gaza Strip, March 22, 2003

“Thank you for your cordial and illuminating message, which I hope all of us Moslems Christians and Jews should ponder.”

“Danke für Ihre herzliche und erleuchtende Nachricht, von der ich hoffe, dass alle von uns Moslems, Christen und Juden sie überlegen.“

 

דר. חיידר עבדל-שאפי, הצלב האדום, רצועת עזה, עשרים שתיים במרץ 2003                                     

"תודה רבה עבור הרעיון המלבב, אשר כולי תקווה כי יקסום לכל המוסלמים, הנוצרים והיהודים בעולם."

 

 

Abrahamspost – Mitteilungsblätter der “Freunde Abrahams e.V.” Frühjahr/Sommer 2003, Verweis auf den Friedensvorschlag unter

http://www.kaththeol.uni-muenchen.de/biblisch/at1/AP2.html

 

אברהם פוסט – עלון עמותת "ידידי אברהם". סתיו/קיץ 2003, מודיע על ההצעה בכתובת הנ"ל:

http://www.kaththeol.uni-muenchen.de/biblisch/at1/AP2.html

 

Vinay K. Bhargava, Vizepräsident The World Bank, April 2, 2003

“… presents some intriguing possibilities for interfaith dialogue... We wish you every success in all of your important endeavors.”

“… präsentiert einige faszinierende Möglichkeiten des interreligiösen Dialogs… Wir wünschen Ihnen jeden Erfolg in allen Ihren bedeutenden Unternehmungen.“

 

סגן נשיא הבנק העולמי, וינה ק. בהרגבה, שני באפריל 2003

"... מציג כמה אפשרויות מעניינות עבור הדיאלוג הבין דתי ... אנו מאחלים לך כל הצלחה אפשרית ביעדיך החשובים"

 

 

Dr. Odilo Lechner OSB, Abt von St. Bonifaz München, 5. April 2003

„Es ist eine faszinierende Idee, diese Einheit am Tempelberg im so zerrissenen und umkämpften Jerusalem zeichenhaft sichtbar zu machen. Ich wünsche sehr, dass es Ihnen gelingt, viele Menschen für dieses Friedensbild zu begeistern.“

 

דר. אודיליו לכנר OSB, קהילת בוניפז הקדוש מינכן, חמישי באפריל 2003

"זהו רעיון מרתק, אחדות הר הבית בכל הקרעים והמלחמות בירושליים יהפוך את לנראה לעיין. אני מאחל לך מכל הלב כי תצליח להלהיב אנשים רבים לחזון השלום שלך."

 

 

Prof. Dr. Dr. Karl-Josef Kuschel, Universität Tübingen, 12. Mai 2003

Gerne bestätige ich Ihnen, daß ich Ihre Initiative zu einer auch im Symbol des Felsendoms ausgedrückten Verständi­gung der drei abrahamischen Religionen angesichts der Weltsituation notwendig, ja drin­gend geboten finde… , daß Ihre Gedanken - gerade was den Felsendom angeht - identisch sind mit den meinen.

 

פרופסור קרל-יוזף קושל, אוניברסיטת טובינגן, שתים עשרה במאי 2003:

“אני מאשר בפניך ברצון כי אני רואה ביוזמתך אחד מהביטויים סמל של כנסיית הסלע, הבנה בין שלושת דתות אברהם לנוכח המצב העולמי והצרכים כיום. כל אחד מאלה דורש תפילות באופן דחוף ... מחשבותיך לגבי כנסיית הסלע – בכל הקשור ונוגע בכנסיית הסלע ובהר הבית – הם זהות לדעותי בנושאים אלה."

 

P. Dr. Anselm Grün OSB, Münsterschwarzach, 27. Mai 2003

„… es ist ein Ärgernis, daß ausgerechnet die Religionen, die sich alle auf Abraham berufen, gegeneinander kämpfen, anstatt sich gemeinsam für den Frieden in der Welt einzusetzen. Insofern wünsche ich Ihrer Vision ein gutes Gelingen. Eine Vision kann das Denken verändern und aus dem Denken kommt ein neues Handeln.“

 

פ. דר' אנסלם גרין OSB, מינסטרשוורצך, עשרים ושבעה במאי 2003:

"... זה מעורר כעס ותסכול, כי שלושת הדתות, אשר נשענות על אברהם, נלחמות זאת כנאגד רעותה, במקום להתיצב באיש אחד למען השלום העולמי. מהיבט זה אני מאחל לך ולחזונך הצלחה. חזון יכול להוביל לשינוי מחשבות. מתוך המחשבות החדשות יכול לצמוח דו שיח חדש.

 

 

Charlotte Knobloch, Vizepräsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, 18. Juni 2003

[bedankt sich für den] „hervorragenden Friedensvorschlag für das Heilige Land“.

 

שארלוט קנובלך, סגנית נשיאת הצנטראלראט בגרמניה, שמונה עשר ביוני 2003:

(אני מודה עבור) "הצעה יוצאת מגדר הרגיל עבור הארץ הקדושה"

 

 

Hajo Lanz, Friedrich Ebert Stiftung, Referat für den Nahen und Mittleren Osten, 17. Juli 2003

„Ihr Projektvorschlag zeugt von einem tiefen Verständnis der historischen, komplexen und heute nicht zuletzt religiös begründeten Ursachen für die anhaltende Konfliktsituation im Nahen Osten. Das von Ihnen beschriebene Tempel-Projekt darf sicherlich als visionär und gleichzeitig revolutionär gelten.“

 

קרן פידריך אברט, מחלקת המזרח הקרוב והמזרח התיכון, היו לאנץ, שבעה עשר ביולי 2003:

"הצעת הפרויקט שלך נובעת מהבנה עמוקה המורכבויות ההיסטוריות ולא פחות מכך של הסיבות הדתיות לקונפליקטים והעימותים המתמשכים במזרח התיכון. הפרויקט המתואר על ידיך של בית המקדש ראוי בוודאי שייתפס בו זמנית כחזון וכמהפכה."

 

 

Prof. Dr. W. Michael Blumenthal, Direktor des Jüdischen Museums Berlin, 21. August 2003

Many thanks for sending your concept for a spiritual symbol of the common heritage of the three great religions. If realized, it would certainly be a powerful factor to promote understanding and peace.

Danke für die Übersendung Ihres Konzepts für ein spirituelles Symbol des gemeinsamen Erbes der drei großen Religionen. Wenn realisiert, wäre es zweifellos ein machtvoller Faktor, um Verstehen und Frieden zu fördern.

 

פרופסור ו. מיכאל בלומנטל, ראש המוזאון היהודי בברלין, עשרים ואחת באוגוסט 2003:

"רב תודות עבור הקונספט ששלחת אלינו, רעיון אשר מציג סמליות רוחנית של המסורת המשותפת של שלושת הדתות הגדולות. אם הוא יתגשם הוא בהחלט יהווה גורם בעל משמעות לקידום הבנה ושלום".

                                                                                                                  

 

Prof. Bob Wright, Politikwissenschaftler an der University of Pennsylvania, 25. September 2003

I do believe that in the long run some such conceptual reconciliation of the Abrahamic faiths could play a constructive role in the Middle East and indeed in the whole world. And, though your project may strike some as unrealistically ambitious in the context of current politics, religious history certainly features comparably dramatic changes of perspective.

Ich glaube, dass in der langen Sicht eine derartige konzeptionelle Aussöhnung der drei Abrahamischen Religionen eine konstruktive Rolle im Nahen Osten spielen könnte und tatsächlich in der ganzen Welt. Und, obwohl Ihr Projekt manchen als unrealistisch kühn erscheinen wird im Kontext der gegenwärtigen Politik, die Geschichte der Religionen bietet sicherlich vergleichbar dramatische Veränderungen der Perspektive.

 

פרופסור בוב רייט, חוקר מדעי המדינה באוניברסיטת פנסילווניה, עשרים וחמש בספטמבר 2003:

"אני מאמין שבטווח הארוך קונספט מעין זה של פיוס בין שלושת דתות אברהם יוכל לשמש תפקיד קונסטרוקטיבי במזרח התיכון. למרות שרבים רואים בו דבר לא  ריאליסטי ואמיץ הוא יופיע בפוליטיקה העכשווית. ההיסטוריה של הדתות מציעה ללא ספק דוגמאות שוות משקל לשינויים אדירים מעין אלו."

 

 

Prof. Dr. Manfred Görg, Lehrstuhl für Altes Testament, Universität München, 13. November 2003

„Bei der Tempelvision des Münchner Theologen Gottfried Hutter handelt es sich in meinen Augen um eine legitime Fortführung bzw. Wiederaufnahme der alten prophetischen Traditionen von Exodus 26-40, des Ezechiel (40-48), des Sacharja (6-8), wie auch der Qumran-Tempelrolle. Es hat in Israel eine durchgehende Bemühung gegeben, einen idealen Tempel ins Auge zu fassen … und so ist es auch heute durchaus legitim … den Ansatz, den Israel selber geliefert hat, weiterzuentwickeln.“

 

פרופסור מנפרד גרג, המחלקה לברית החדשה, אוניברסיטת מינכן. שלוש עשרה בנובמבר 2003:

"בחזון המקדש של התאולוג המינכנאי גוטפריד הוטר מדובר בדרישה לגיטימית לפי שיקול דעתי. קבלה מחדש של חזון הנביאים מספר במידבר 26-40, של יצחק (40-48), של זכריה (6-8), כמו גם של מגילות קומראן. נעשה בישראל מאמץ רב על מנת להקים מקדש אידיאלי ... כך גם מדובר היום בתביעה לגיטימית ... להמשיך ולפתח את המסר מתוך נקודת המוצא שישראל עצמה יצרה."

 

 

David Bornstein, Autor von “How to Change the World: Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas” [„Wie die Welt verändert wird: Soziale Unternehmer und die Macht neuer Ideen”] 23. Dezember 2003

“Thanks for telling me about your work in the middle east. Good luck with your work.”

“Danke für Ihre Mitteilung über Ihre Arbeit im Nahen Osten. Viel Glück mit ihrer Arbeit“

 

דוד בורנשטיין, כותב הספר "איך לשנות את העולם: יוזמות חברתיות וכוחם של הרעיונות" עשרים ושלוש בדצמבר 2003:

"אני מודה לך על שחלקת עמי את עבודתך במזרח התיכון. בהצלחה בעבודתך".

 

PROF. M. S. SWAMINATHAN, UNESCO Cousteau Lehrstuhl in Ökotechnologie; Vorsitzender der M S Swaminathan Research Foundation, INDIEN, 27. Dezember 2003

“Thank you for your Vision for Peace in the Middle East.  We urgently need peace and human security.  Let us pray for a peaceful and happy world during 2004.”

„Danke für Ihre Vision für Frieden im Nahen Osten. Wir brauchen dringend Frieden und menschliche Sicherheit. Laßt uns beten für eine friedvolle und glückliche Welt im Jahr 2004.“

[Prof. M. S. Swaminathan ist von TIME Magazine als einer der zwanzig einflussreichsten Asiaten des 20. Jahrhunderts bezeichnet worden und als einer der nur drei von Indien, neben Mahatma Gandhi und Rabindranath Tagore.]

 

פרופסור מ. ס. סוואמינטאן, נציג אונסקו בעל קתדרה בטכנולוגיה סביבתית: יושב ראש של קרן המחקר מ.ס. סוואמינטאן, הודו, עשרים ושבעה בדצמבר 2003

"תודה רבה לך על החזון עבור שלום במזרח התיכון. אנו זקוקים לשלום ולבטחון אנושי באופן דחוף. הבא נתפלל עבור עולם שמח החי בשלום בשנת 2004.

 

(פרופסור מ.ס. סוואמינטאן נבחר על ידי מגאזין טיים כאחד מעשרים האנשים המשפיעים ביותר באסיה במאה העשרים. ברשימה זו נבחרו רק שלושה הודים, לצידו נבחרו מהטמה גנדי ורבינדראת' טאגורה).

 

Karen Armstrong [frühere katholische Nonne und Autorin von Büchern über viele Religionen der Welt] 13. Januar 2004

“I had not heard of the initiative but am delighted to know about it.

All good wishes. Karen Armstrong”

„Ich hatte nichts gehört von der Initiative, bin aber hocherfreut jetzt davon zu wissen. Alle guten Wünsche. Karen Armstrong“

 

קארן ארמסטרונג (בעבר נזירה קתולית וכותבת ספרים על הדתות הרבות בעולם) שלוש עשרה בינואר 2004

"לא שמעתי עד כה על יוזמה זו אבל אני שמחה לשמוע עליה עתה. מאחלת לך את כל האיחולים הטובים. קארן ארמסטרונג."

 

Dr. C. Werntgen, Geschäftsführer der Udo Keller Stiftung Forum Humanum, Hamburg 11. März 2004

Der Mut und die Kreativität, mit der Sie das Register der realpolitischen Friedenspolitik um eine spirituelle Dimension ergänzen, findet unsere vollste Bewunderung. Der Raum, den Sie mit Ihrer systematischen Anamnese des abrahamitischen Ursprungs der Konfliktparteien öffnen, ist in-spirierend im buchstäblichsten Sinne. Ist daher nicht bereits der Umstand, daß ein solcher Reflexionsprozeß heute nicht nur möglich ist, sondern parteiübergreifend weltweit auf eine derartige Resonanz stößt, ein heilsames Zeichen?

Möge die spirituelle Ökumene dieser Idee behutsam wachsen und einen guten Weg finden, sich in das so komplexe Mosaik der Realpolitik einzufügen.

 

דר. ס. וורנטגן, מנהלת קרן אודו קלר פורום הומנום, המבורג, אחד עשרה במרץ 2004

"האומץ והיצירתיות על פיהן אתה מנתח את המצב הפוליטי הראלי במזרח התיכון על מנת להפיך בו מימד רוחני זוכה להערכתנו המלאה. המקום שהפרויקט יוצר ופותח למציאת השורשים של הדתות האברהמיות הוא מעורר השראה במלוא מובן המילה. האם לכן העובדה כי הנסיבות כיום אינן רק מאפשרות פרויקט מסוג זה, אלא גם מזכות אותו בתמיכה עולמית אינה סימן קדוש?

מי יתן כי הרוח האקומנית (הכנסיה המשותפת לקתולים ופרוטנטנטים) תתפח רעיון זה באופן חיובי וטוב בתוך המצב המורכב והפסיפס של המציאות הפוליטית במזרח התיכון.

Prof. Dr. h.c. Horst Teltschik, Organisator der Münchner Sicherheitskonferenz, 18. März 2004

Ihr Friedensvorschlag für den Nahost-Konflikt ist außerordentlich eindrucksvoll und sehr ungewöhnlich.

 

פרופסור הורסט טלטשניק, מארגן כנס הביטחון במינכן, שמונה עשר במרץ 2004:

"הצעת השלום שלך לסכסוך במזרח התיכון מעוררת התרשמות באופן יוצא דופן. כמו כן היא גם אינה שגרתית".

Scheich Hisham Kabbani, Islamic Supreme Council of America, 24. März 2004

We pray for your continued success.

Wir beten für Ihren weiteren Erfolg.

 

שיח חיסאם קבאני, המועצה האיסלמית העליונה באמריקה, עשרים וארבע במרץ 2004

"אנו מתפללים להמשך הצלחתך"

Alan SEATTER, EUROPÄISCHE KOMMISSION, Near East Head of Unit, 29. März 2004

Pursuing the idea in a spiritual sense has the potential of contributing to the search for peace which is common to all three monotheistic religions

Diese Idee in einem spirituellen Sinn zu verfolgen hat das Potential zur Suche nach Frieden beizutragen, was das gemeinsame Ziel aller drei monotheistischen Religionen ist.

אלאן סאטר, הוועדה הארופאית, ראש מחלקת המזרח התיכון, עשרים ותשעה במרץ 2004:

יישום הרעיון בהיבט הרוחני שלו מכיל פוטנציאל של תרומה לחיפוש אחר שלום. חיפוש זה הוא משותף לכל שלושת הדתות המונוטאיסטיות.

Dr. Rainer Gepperth, Hanns Seidel Stiftung, München 22. April 2004

Wir betrachten Ihren Vorschlag zur Friedensstiftung im Nahen Osten, der von einer Versöhnung der Religionen ausgeht, als höchst interes­sant und begrüßenswert.

דר. ריינר גפרט, קרן האנס זיידל, מינכן עשרים ושתיים באפריל 2004

אנו מוקירים את הצעתך לפרוייקט שלום במזרח התיכון כפרוייקט הנובע מהרצון לפיוס בין הדתות. רעיון זה הוא מעניין ביותר וראוי לברכות.

Gisela Lehnhof im Auftrag von Bundesinnenminister Schily, 6. Mai 2004

Ihr Schreiben habe ich mit großer Aufmerksamkeit gelesen und möchte mich für Ihren bemerkungswerten Vorschlag bedanken und die Zusage äussern, dass die religiöse Kernaussage Ihres Schreibens als Ansatz zur Lösung des Nahost - Problems auch von der Bundesregierung gesehen wird.

 

 

גיזלה לנהוף בשם השר שילי, 6. במאי 2004

קראתי את מכתבך בעיון רב וברצוני להודות לך על ההצעה הראויה לציון. ברצוני לאשר כי גרעין הרעיון שלך הוא נקודת מוצא גם עבור הממשלה הפדרלית בבואה לדון על הסכסוך במזרח התיכון.

 

Nonie DarwishVorstandsmitglied des Mid East Education Teams, 11. Juni 2004

What a beautiful symbol of the unity of the three religions in Jerusalem. Sometimes physical symbols like that encourage the change of hearts and minds. Was für ein schönes Symbol der Einheit der drei Religionen in Jerusalem. Manchmal sind es physische Symbole wie dieses, die zu einer Veränderung im Herzen und im Denkens ermutigen.

 

נוני דרוויש – חברת הועד המנהל של צוות המזרח התיכון 11. ביוני 2004

איזה סמל יפה של אחדות של שלושת הדתות בירושלים. לעיתים סמלים מוחשיים כמו אלו מעודדים את ההבנה בלב ובמחשבה.

 

Prof. Dr Nasr Abû Zayd, Ibn Rushd Lehrstuhl für Humanismus und Islam, 20. Juni 2004

Your vision, theologically speaking, is based on Qur'anic recognition of the legacy of Abraham as the founder of "ISLAM" as a categorical concept integrating all that came after him. Thus, your project is precisely illustrating this theological Muslim's proposition.

Ihre Vision beruht, theologisch gesprochen, auf der Koranischen Anerkennung des Vermächtnisses Abrahams als des Gründers des „ISLAM“ als ein kategorisches Konzept, das alles integriert, was nach ihm kam. Daher illustriert Ihr Projekt diese theologische Vorstellung der Muslime präzise.

 

פרופסור נסר אבו זייד, מכון איבן רשיד להומניסמוס ואיסלם, 20. יוני 2004

באופן תאורטי מבטא החזון שלך הכרה של הקוראן במסורת של אברהם כמייסד האיסלם כתפישה לכל הבא לאחר מכן. לכן הפרויקט שלך הוא בדיוק ביטוי תאולוגי של העיקרים האיסלמים.

 

Ephraim Kishon, 24. Juni 2004

Ihr schönes Tempel-Projekt wird hoffentlich einmal, noch während der kommenden Generationen, verwirklicht werden.

אפרים קישון, 24. יוני 2004

מי יתן והפרויקט היפה שלך יהפך במהלך הדורות הבאים למציאות.

 

Professor Marc H. Ellis, Baylor University, 25. Juni 2004

thank you very much for sending me your vision for peace proposal.  as a jew, i am always glad to hear of those who seek to construct peace base on political and religious justice with christians and muslims.

Danke, dass Sie mir Ihren Vorschlag “Vision für Frieden” geschickt haben. Als ein Jude bin ich immer glücklich von denen zu hören, die Frieden aufbauen wollen auf politische und religiöse Gerechtigkeit mit Christen und Muslimen.

 

פרופסור מרק ה. אליס, אוניברסיטת ביילור, 25. יוני 2004

תודה רבה על ששלכת לי את חזונך לשלום עולמי. כיהודי אני תמיד שמח לשמוע על אלו המחפשים למצוא שלום באמצעות רעיונות פוליטיים ודתיים עם נוצרים ומוסלמים.

 

Professor Dr. Dov Shinar, Ben Gurion University of the Negev, 11. Juli 2004

I must express my admiration for initiatives like yours … I wish that all of us could embark together in an effort to transform the conflict into some manageable phenomenon.

Ich muss meine Bewunderung ausdrücken für Initiativen wie die Ihre … Ich würde mir wünschen, dass alle von uns zusammenkommen würden in einem Bemühen, den Konflikt in ein handhabbares Phänomen zu verwandeln.

פרופסור דב שינר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 11. יולי 2004

אני חייב לבטא את הערצתי ליוזמות כמו שלך ... אני מקווה כי כולנו נוכל לחצות את הפער ולהפוך את הסכסוך לתופעה שניתן להידבר עליה.

 

Dr. J. Harold Ellens, Herausgeber eines neuen Handbuchs über die zerstörerische Kraft von Religion “The Destructive Power of Religion. Violence in Judaism, Christianity, and Islam”, Praeger 2003, 6. August 2004:

There can be no doubt about the fact that the central source of international conflict today is the unresolved violence between the Israeli and Palestinians, which has become the cause celebre for the violent rise of Islamic Fundamentalism world wide.  Unless this matter is resolved the worldwide conflict will not be resolved because responsible Islam will not be able to win its ideological battle against Islamic Fundamentalists, the only way resolution of the matter will finally come about.  Thus your proposal is enormously important.  Your project can become the essential symbol and symbolic act necessary (1) to strengthen the hand of responsible Islam in its civil war with its Fundamentalists, (2) to corral the preemptive violence of the hard-line Israeli and thus strengthen the forces for peace and accommodation within Israel by focusing their energy on this constructive effort toward comity, and (3) to undercut American Christian Fundamentalism in its support of bellicose Israeli in an attempt to precipitate the battle of Armageddon and their anticipated return of Christ as Judge.  If your project can succeed it will, therefore, enhance the spiritual and material wholesomeness of grace-filled forms of Islam, Judaism, and Christianity, for which we shall all rejoice.

Es kann keinen Zweifel geben über die Tatsache, dass die zentrale Quelle des internationalen Konflikts heute die ungelöste Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern ist, die zur gefeierten Ursache für das gewaltsame Aufflammen des islamischen Fundamentalismus weltweit geworden ist. Wenn diese Angelegenheit nicht gelöst wird, wird der weltweite Konflikt nicht gelöst, denn der verantwortliche Islam wird seinen ideologischen Kampf gegen den weltweiten islamischen Fundamentalismus nicht gewinnen können, dem einzigen Weg, durch den schließlich eine Lösung der Angelegenheit kommen kann. Ihr Projekt kann zum essentiellen Symbol werden und zur symbolischen Tat, die notwendig ist, (1) um die Hand des verantwortlichen Islam zu stärken in dessen zivilisatorischer Auseinandersetzung mit seinen Fundamentalisten, (2) um die vorbeugende  Gewalt der israelischen Hardliner einzudämmen und auf diese Weise innerhalb von Israel die Kräfte zu stärken für Frieden und Integration durch Fokussieren ihrer Energie auf diese konstruktive Anstrengung in Richtung Freundlichkeit und, (3) um den amerikanischen christlichen Fundamentalismus zu unterlaufen in seiner Unterstützung der kriegerischen Israelis in einem Versuch, die Schlacht von Armageddon zu beschleunigen und ihrer vorhergesehenen Wiederkehr Christi als Richter. Wenn Ihr Projekt erfolgreich ist, wird es daher die spirituelle und materielle Bekömmlichheit fördern von gnadenerfüllten Formen des Islam, des Judentums und der Christenheit, über die wir uns alle freuen werden.

דר. הרולד אלנס, מוציא הספר על "הכח ההרסני של הדתות, יהדות, נצרות ואיסלם" פרגר 2003, 6. אוגוסט 2004:

לא יכול להיות כל ספק בכך שהמקור המרכזי לסכסוך הבינלאומי כיום  הוא המאבק האלים בין ישראלים ופלסטינאים היוצר וגורם להתלקחות הפונדמנטליזם בעולם האיסלמי. אם עניין זה לא יפתר גם הקונפליקט הבינלאומי ישאר בלתי פתיר. כל עוד נושא זה פתוח לא יוכל האיסלם המתון להכניע את הגורמים הפונדמנטליסטים. הפרויקט שאתה מציע יכול להפוך לסמל מהותי ולעשיה סמלית שהיא אחראית ל (1) לחיזוק הגורמים המתונים והאחראים באיסלם במהלך המאבקים הציוילטורים שלהם עם הפונדמנטליסטים (2) על מנת להקהות את האלימות של הישראלים הקיצוניים ובדרך זו לחזק את הגורמים הישראלים המעוניינים בהידברות ואינטגרציה על ידי מיקוד מאמציהם בתחום הידידות ו(3) על מנת להקהות את הפונדמנטליזם האמריקאי הנוצרי ולפגוע בתמיכתם בקיצוניים הישראלים כחלק משאיפתם לעודד את קרב יום הדין וחזרתו של ישו השופט. אם יצלח הפרויקט שלך הוא יעודד את האושר הכללי ופלגים מתונים באיסלם, ביהדות ובנצרות, באופן אשר ישמח את כולנו.

 

Hans Harald Willberg, Ökumenisches Netz Bayern, 23.09.2004: Endlich mal eine tatsächliche Lösungsvision und nicht nur Klage über die unlösbare – oder nur mittels Gewalt zu lösende – Situation. Ob sie aufgegriffen wird von Verantwortlichen? Ich würde es wünschen!

הנס הרלד וילברג, איחוד הקתולים והפרוטנטנטים בהווריה, 23.09.2004:

סוף סוף חזון של פתרון ולא רק תלונות על חוסר פתרון או פתרונות המבוססים על אלימות בלבד. האם הפתרון יתקבל על ידי הנושאים באחריות? הייתי מאחל זאת לעצמי!

 

Edward M. Kennedy, Senator der Vereinigten Staaten, 5. November 2004:

... I wish you luck in your endeavors. As I continue to closely monitor the situation in the Middle East I will be sure to keep your sentiments in mind. ... Please do not hesitate to contact my office if I can be of service to you in the future.

... Ich wünsche Ihnen Glück in Ihren Unternehmungen. Während ich die Situation im Nahen Osten weiterhin genau beobachte, werde ich Ihre Ansicht mit Sicherheit im Auge behalten. ... Bitte zögern Sie nicht mein Büro zu kontaktieren, wenn ich Ihnen in der Zukunft behilflich sein kann.

 

אדוארד מ. קנדי, סנטור אמריקאי, 5. נובמבר 2004:

... אני מאחל לך הצלחה בתוכניותך. כאשר אני ממשיך לבחון מקרוב את המצב במזרח התיכון אני ממשיך לחוש קרבה לרעיונותיך בדעתי ... בבקשה אל תהסס לפנות למשרדי אם אוכל להיות לך לעזר בעתיד.

 

The Most Reverend Desmond M Tutu, Anglikanischer Erzbischof Emeritus von Kapstadt, 11. November 2004:

Thank you for writing to me to share your vision for peace in Palestine and Israel. It is a bold initiative and deserves to succeed.

Danke, dass Sie mir geschrieben haben, um Ihre Vision für Frieden in Palästina und Israel mit mir zu teilen. Es ist eine kühne Initiative und verdient, erfolgreich zu sein.

הארבישוף האנגליקני דזמונד טוטו, קפטאון 11. נובמבר 2004:

תודה על שכתבת לי על מנת לחלוק עימי את דעותיך וחזונך לשלום בין הפלסטינאים לישראלים. זו יוזמה אמיצה הראויה לזכות להצלחה.

 

Prof. Dr. Eugen Drewermann, Theologe, Psychotherapeut, Schriftsteller, 12. Januar 2005

Ihre Idee ist ausgezeichnet

פרופסור איגן דרוומן, תאולוג ופסיכוטרפיסט, סופר, 12. ינואר 2005

הרעיון שלך הוא מצוין

 

Daniel Libeskind (Architekt, Jüdisches Museum Berlin, Neues World Trade Center New York), 4. März 2005:

Once again, allow me to share with you my profound admiration both for your vision of peace and your proposal for a “temple in Jerusalem”.

Erlauben Sie mir noch einmal, Ihnen meine tiefe Bewunderung mitzuteilen, sowohl für Ihre Vision für Frieden als auch für Ihren Vorschlag zu einem „Tempel in Jerusalem“.

דניאל ליבסקינד (ארכיטקט, המוזאון היהודי בברלין, מרכז הסחר העולמי החדש בניו יורק), 4. מרץ 2005:

פעם נוספת הרשה לי לחלוק עמך את הערצתי הן לחזונך לשלום והן להצעתך למקדש בירושלים

 

Zaha Hadid (Irakische Architektin, erste Frau als Gewinnerin des Pritzker Architektur-Preises), 17. März 2005, wünscht für die Podiumsdiskussion mit Spitzenvertretern der drei abrahamitischen Religionen am 6. April:

I would like to wish you every success for a stimulating and interesting session.

Ich möchte Ihnen jeden Erfolg wünschen für eine stimulierende und interessante Veranstaltung.

זחה חדיד (ארכיטקטית עירקית, האישה הראשונה שזכתה בפרס פריצקר לארכיטקטורה), 17. מרץ 2005, מאחלת לדיון המשותף של נציגי שלושת הדתות האברהמיות ב6. אפריל 2005:

אני מעוניינת לאחל לך הצלחה מלאה דיון פורה ומעניין.

Felicia Langer Jur., Menschenrechts-Anwältin, Israel/Deutschland, Alternativer Nobelpreis (Right-Livelihood-Award) 1990, 14. Juni 2005:

The initiative of tolerance and understanding between religions as developed by you appeals to me very much.

Die Initiative von Toleranz und Verstehen zwischen den Religionen, wie von Ihnen entwickelt, spricht mich sehr an.

פיליציה לנגר, משפטנית, עורכת דין לזכויות אזרח, ישראל/גרמניה, זוכת פרס נובל אלטרנטיבי Right-Livelihood-Award) 1990) 14. יוני 2005:

הרעיון להבנה וסובלנות בין הדתות כפי שפותח על ידך מאוד מוצא חן בעיני.

 

Moshe Safdie, Architekt des Yad Vashem Holocaust Museums in Jerusalem, 10. August 2005:

I am completely sympathetic to your objectives and indeed, in reading through your text, one has a feeling of the Messiah’s coming

Ich fühle große Sympathie mit Ihren Zielen und tatsächlich, Ihren Text durchzulesen gibt einem ein Gefühl vom Kommen des Messias

משה ספדיה, ארכיטקט של מוזאון יד ושם בירושלים, 10. אוגוסט 2005:

אני מזדהה לחלוטין עם מטרותיך ואכן כאשר קוראים את המאמר שלך ניתן לחוש בפעמי המשיח המתקרבים ובאים.

 

George Khleifi, Director des Al Quds Educational TV, Al Quds Universität, Ost-Jerusalem/Ramallah, September 20, 2005:

Thank you for sending your proposal. It is an original and interesting way to see the solution.

Danke für die Übersendung Ihres Vorschlags. Es ist eine originelle und interessante Art, die Lösung zu sehen.

גורג' קליפי, ראש הטלוויזיה החינוכית אל-קודץ, אוניברסיטת אל קודץ, מזרח ירושלים/ רמלה, 20. ספטמבר 2005:

תודה על ששלחת לי את הצעתך. זוהי דרך מקורית ומעניינת לראות את הפתרון.

 

Yehuda Stolov, The Interfaith Encounter Association, Jerusalem, 11. November 2005:

I appreciate very much your work. I do hope all of us together will make a significant contribution to a peaceful solution and to coexistence in the Holy Land.

Ich schätze Ihre Arbeit sehr. Ich hoffe, dass wir alle zusammen einen deutlichen Beitrag zu einer friedlichen Lösung und zur Koexistenz im Heiligen Land leisten werden.

יהודה סטולוב, אגודת המפגשים, ירושלים 11. נובמבר 2005:

אני מעריך מאוד את עבודתך. אני מקווה כי כולנו ביחד נתרום תרומה משמעותית לפתרון של שלום ודו קיום בארץ הקדושה.

 

Richard Rohr, O.F.M., Autor, New Mexico, 27. Januar 2006:

Thank you for sharing your brilliant proposal with me.  It is so well written and so faithfully conceived.Your explanation of enlightenment and the secular mind and separation of religion and state is especially clear and true, I think. … The central symbol could be in that sense a "sacrament"

Danke dafür, dass Sie Ihren brillanten Vorschlag an mich weitergeben. Er ist so gut geschrieben und mit so viel Vertrauen empfangen. ... Ihre Erklärung der Aufklärung und des säkularen Geists und der Trennung von Religion und Staat sind besonders klar, denke ich. ... Das zentrale Symbol ... könnte in diesem Sinn ein „Sakrament“ sein ...

 

 

ריצ'ארד רוהר, O.F.M, סופר, ניו מקסיקו 27. ינואר 2006:

תודה שחלקת את ההצעה המבריקה שלך עימי. היא כתובה כה טוב ומתקבלת באופן אמין לחלוטין. . . ההסבר שלך לנאורות ולמחשבה החילונית ולהפרדה בין דת ומדינה הוא ברור ונכון ביותר, אני חושב ... הסמל המרכזי ... צריך להיות לפי המשמעות של "סקרמנט" ...